CONDIŢII DE UTILIZARE

Folosirea, incluzând vizitarea şi cumpărarea produselor de pe site-ul www.Qpay.ro, implică acceptarea termenilor şi condiţiilor ce vor fi detaliate în paragrafele următoare.
Smart Generation Network SRL şi asociatii săi furnizează serviciile care sunt subiectul termenilor şi condiţiilor de mai jos. Pentru folosirea în cele mai bune condiţii a site-ului, care este întreţinut şi administrat de Smart Generation Network SRL, se recomandă citirea cu atenţie a acestor termeni şi condiţii. Smart Generation Network SRL îşi asumă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum şi orice modificări ale site-ului www.Qpay.ro, ale structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens. Site-ul www.Qpay.ro este găzduit de serverele Smart Generation Network SRL şi este proprietatea exclusivă a Smart Generation Network SRL. Societatea Smart Generation Network SRL nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări , setări, up-grade-uri etc.
Smart Generation Network SRL nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul www.Qpay.ro, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii site-urilor în cauză.

COMUNICĂRI ELECTRONICE

Prin accesarea site-ului www.Qpay.ro, folosirea, vizitarea, cumpărarea de produse sau trimiterea de e-mailuri adresate Smart Generation Network SRL, comunicarea se realizează în mod electronic, considerându-se astfel că utilizatorul consimte primirea notificărilor de la Smart Generation Network SRL în modalitate electronică, incluzând şi comunicări prin e-mail.

DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)

Întregul conţinut al site-ului www.Qpay.ro, incluzând, enumerativ, texte, imagini, grafice, butoane, programe, elemente de grafică web, scripturi şi orice alte date, este proprietatea Smart Generation Network SRL şi/sau a asociaţilor săi şi/sau a partenerilor săi şi/sau a furnizorilor săi şi este protejat conform Legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Combinarea acestora (design-ul site-ului) este proprietatea exclusivă a Smart Generation Network SRL şi este protejată de Legea drepturilor de autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul scris al Smart Generation Network SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.
Toate programele folosite pe acest site sunt proprietatea Smart Generation Network SRL sau a furnizorilor săi de programe şi sunt protejate de Legea drepturilor de autor.

ACCESUL LA SITE

Smart Generation Network SRL garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, la acest site şi nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Smart Generation Network SRL , fără acordul scris al acesteia.

DATELE PERSONALE

Pe site-ul www.Qpay.ro, utilizatorul este responsabil pentru toate activităţile care survin prin accesarea acestui site. Smart Generation Network SRL nu poate fi facută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijentei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea acţiunilor şi datelor sale. Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite cu acceptul implicit al utilizatorului de către Smart Generation Network SRL numai în scopul declarat al acestui site. Informaţiile furnizate de către utilizator pe tot parcursul utlizării site-ului vor fi folosite pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor de reîncărcare electronică.
Datele personale vor putea fi însă transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autoritati în drept să efectueze orice verificari justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Smart Generation Network SRL are obligaţia de a administra în condiţii de sigurantă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorii le furnizează în procesul utilizării site-ului www.Qpay.ro. Scopul colectării datelor este trimiterea prin e-mail a confirmării comenzii de reîncărcare electronică şi crearea unei baze de date care să conţină clienţii interesaţi de ofertele şi produsele comercializate pe site, aceştia urmând să primească informări despre eventualele promoţii. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai persoanelor vizate, Smart Generation Network S.R.L. fiind autorizată sub numărul 31182 să colecteze date cu caracater personal.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodata, aveti dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datata şi semnată la departamentul juridic, la sediul firmei Smart Generation Network SRL din Comarnic, Str. Republicii, nr. 4. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justitiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
Observatie: *Orice persoană are dreptul de a se opune, din motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevazute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu. Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

COMENTARII, COMUNICĂRI ŞI ALTE DATE/INFORMAŢII

Cei care accesează/vizitează site-ul www.Qpay.ro pot să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informaţii, atat timp cât conţinutul acestora: nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, nu tulbură în niciun fel viaţa privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conţine viruşi, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lant, e-mailuri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entităţi vor fi sancţionate în conformitate cu legile în vigoare. Smart Generation Network SRL are dreptul (dar nu şi obligaţia) de a şterge orice astfel de conţinuturi identificate pe site. Smart Generation Network SRL nu va purta responsabilitatea şi nici nu va putea fi obligată la niciun fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entităţi vor fi sancţionate în conformitate cu legile în vigoare. În cazul trimiterii sau afişării unor materiale/documente, se consideră că utilizatorul conferă Smart Generation Network SRL şi afiliaţilor/asociaţilor acesteia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil şi retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum şi dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conţinuturi oriunde în lume, prin orice mijloc. Se garantează, de asemenea, Smart Generation Network SRL şi afiliaţilor/asociaţilor săi sau celor cărora le retransmite dreptul de licenţă dreptul de a utiliza numele pe care îl asociaţi cu un astfel de conţinut. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conţinutului pe care îl afişează sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conţinut, să nu cauzeze prejudicii niciunei persoane. Smart Generation Network SRL nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul mesajelor/comunicarilor afişate/transmise de un utilizator prin intermediul site-ului www.Qpay.ro.

SECURITATEA INFORMAŢIILOR

Smart Generation Network SRL garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic. Smart Generation Network SRL nu îşi asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de orice defecţiuni sau erori ale softului cu care este conceput şi gazduit site-ul şi nici nu garantează faptul ca site-ul, serverul/serverele sau e-mailurile expediate de www.Qpay.ro nu conţin viruşi sau alte componente dăunătoare. De asemenea, Smart Generation Network SRL nu răspunde pentru defecţiunile care periclitează securitatea serverului pe care este gazduit site-ul.
Softul care stă la baza sistemului de încărcare electronică de pe site-ul www.Qpay.ro este proprietatea exclusivă a OpenCart, Ltd.

RESPONSABILITĂŢI PRIVIND PRODUSELE

Societatea Smart Generation Network SRL nu va putea fi făcută responsabilă în cazul oricăror neconcordanţe sau lipsuri în ceea ce priveşte produsele, calitatea acestora sau orice alte aspecte privind aceste produse. Orice reclamaţie va fi adusă la cunostinţa Smart Generation Network SRL on line sau telefonic în maximum 48 de ore de la recepţionarea produselor, urmând ca aceasta să fie transmisă furnizorului produselor respective, spre soluţionare. În cazul în care aveţi probleme privind calitatea produselor achiziţionate prin intermediul acestui site, vă rugăm să ne contactaţi folosind adresa de e-mail: contact@qpay.ro. Operatorii nostri vă vor sta la dispoziţie în zilele lucrătoare de luni până vineri în intervalul orar: 10:00 – 18:00 şi vor încerca să vă ofere soluţii cât se poate de adecvate problemelor dvs. De asemenea, vă rugăm să folosiţi aceleaşi datele de contact şi în cazurile în care sesizaţi că au intervenit probleme la recepţia produselor comandate în cazul în care aceste produse au fost livrate pe e-mail. Serviciile de încărcare electronică comercializate pe site-ul www.Qpay.ro sunt livrate prin afişare pe site sau trimise prin e-mail, în funcţie de opţiunea selectată de utilizator.

LIMITĂRI ALE RESPONSABILITĂŢII

Smart Generation Network SRL nu va fi facută responsabilă şi nici nu garantează expres sau implicit, în nici un fel, pentru funcţionarea/funcţionalitatea site-ului, informaţiile sau conţinutul site-ului, materialele sau produsele de pe site. Smart Generation Network SRL nu va fi facută responsabilă pentru orice pagube, de orice fel, incluzând, dar nu limitativ, orice daune directe, indirecte sau incidentale. Smart Generation Network nu îşi asumă răspunderea pentru codurile de reîncarcare după momentul tranzacţionării.

DREPT APLICABIL. LITIGII

Prin folosirea (vizitarea sau cumpărarea produselor) site-ului www.Qpay.ro, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile româneşti vor guverna termenii şi condiţiile de utilizare de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator şi Smart Generation Network SRL şi asociaţii/partenerii/afiliaţii săi. În cazul unor eventuale conflicte intre Smart Generation Network SRL şi clienţii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabila. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţă, în conformitate cu legile româneşti în vigoare.

DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII

Conţinutul site-ului www.Qpay.ro a fost alcătuit în stransă colaborare cu reprezentanţii în România ai mărcilor prezentate pe site, astfel încat Smart Generation Network SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site în scopul comercializarii, acestea fiind corespunzatoare celor puse la dispozitia Smart Generation Network SRL de către reprezentanţii fiecăreia dintre aceste mărci în parte.
În cazul în care preţurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afişate gresit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greşit în baza de date, Smart Generation Network SRL îşi alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs şi de a anunţa clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.

POLITICA DE PREŢURI

Preţurile produselor sunt cele afişate pentru fiecare produs în parte, preţuri la care se pot adăuga taxe de procesare a plăţii. Dupa efectuara unei achiziti si implicit inregistrarea platii, bani nu pot fi returnati.
Smart Generation Network SRL va putea desfăşura orice campanie promoţională referitor la produsele afişate pe site, promoţii ale căror condiţii vor fi stabilite în intregime de către Smart Generation Network SRL.

DISPOZIŢII FINALE

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecţii condiţiile şi termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeasi cu un contract valabil încheiat.